Normy moralne
Uczucia

Moralność

Moralność to zbiór zasad – norm, które określają, co jest dobre, a co złe. Moralności nie należy mylić z obyczajami. Normy obyczajowe są takimi samymi zdaniami rozkazującymi jak normy moralne i część norm moralnych obowiązujących w danej społeczności jest zazwyczaj również normami obyczajowymi. Normy obyczajowe odpowiadają jednak na pytanie „Co …