Cyberseks

Seks komputerowy
Emocje

Cyberseks lub seks komputerowy to wirtualny stosunek seksualny, w trakcie którego dwie lub więcej osób łączą się zdalnie poprzez sieć komputerową i wysyłają do siebie pobudzające seksualnie komunikaty, opisujące własne doznania. Może, ale nie musi, się to wiązać z masturbacją. Jest to forma odgrywania ról, w której uczestnicy udają, że mają stosunek seksualny, opisując swoje działania i odpowiadając partnerom spotkania w taki sposób, aby pobudzić ich seksualne odczucia i fantazje. Jakość stosunku cyberseksualnego zależy zwykle od zdolności opisujących do wywoływania żywych obrazów w umysłach partnerów; krytyczną rolę odgrywa tutaj wyobraźnia i umiejętność szybkiego pisania. Kanały
używane do tego rodzaju spotkań nie zawsze są w specjalny sposób wydzielone – często wykorzystywane są tutaj powszechnie dostępne kanały z pogawędkami.

Cyberseks jest zazwyczaj odgrywany w internetowych kanałach pogawędek lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Sprzyja też temu rosnąca popularność kamer internetowych, które dają możliwość bardziej realistycznego kontaktu „twarzą w twarz”. Medium cyberseksu mogą być też wyzywające seksualnie wiadomości pocztowe lub SMS-
owe.

Niebezpieczeństwem cyberseksu może być powodowanie kłopotliwych sytuacji w miejscu pracy, szkole i podobnych środowiskach. Co więcej, może być wykorzystywany do inicjowania więzi emocjonalnych, wykorzystywanych do manipulowania takimi osobami, czy szantażowania ich.

Hotel na godziny
Emocje
Hotel miłości

Hotel miłości to typ hotelu udostępniający na niedługi okres swoje pokoje, oraz wyposażenie przygotowane z myślą o parach zainteresowanych spędzeniem czasu w prywatności i oddających się przy tym aktywności seksualnej. Lokale tego typu bywają bogato wyposażone i stylizowane na różne obszary tematyczne co zapewnia dodatkową rozrywkę i urozmaicenie współżyjącym ze …

Seks telefoniczny
Emocje
Seks przez telefon

Seks telefoniczny to rodzaj zachowania seksualnego, polegającego na wspomaganiu masturbacji rozmową telefoniczną z osobą, która również masturbuje się podczas takiej rozmowy lub też deklaruje, że to robi. Stan podniecenia jest wzmacniany poprzez bodźce słuchowe – odgłosy sugerujące masturbację, opisy podejmowanych przez rozmówcę czynności seksualnych itp. Inną odmianą seksu telefonicznego jest …

Internetowa miłość
Emocje
Cyberflirt

Cyberflirt to flirtowanie w Internecie lub cyberprzestrzeni oparte na posługiwaniu się tekstem z wyłączeniem opcji wideo i głosowej. Powtarzający się za pomocą komputera kontakt między dwiema osobami może sprawić, że żywione są coraz bardziej pozytywne i silne wzajemne uczucia aż do ewentualnego przerodzenia się znajomości w internetową miłość. Jest to …

Doradztwo milosne Anglia