Cyberflirt

Internetowa miłość
Emocje

Cyberflirt to flirtowanie w Internecie lub cyberprzestrzeni oparte na posługiwaniu się tekstem z wyłączeniem opcji wideo i głosowej. Powtarzający się za pomocą komputera kontakt między dwiema osobami może sprawić, że żywione są coraz bardziej pozytywne i silne wzajemne uczucia aż do ewentualnego przerodzenia się znajomości w internetową miłość.
Jest to stosunkowo nowe zjawisko, wymagające dalszych obserwacji i analiz psychologiczno socjologicznych w celu pełnego poznania.
Kobiety i mężczyźni angażują się we flirtowanie online, aby znaleźć prawdziwego partnera życiowego albo partnera do romantycznej lub seksualnej relacji, która ma miejsce wyłącznie w sieci.

Większość osób korzystających w sieci z tzw. pokoi na czacie w celu nawiązania znajomości chroni swoją anonimowość. Partnerzy używają tzw. nicków, czyli nazw, pod którymi ukrywają swoją prawdziwą tożsamość. W relacjach zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pomimo że często nie ujawniają imienia i nazwiska, to generalnie są prawdomówni. Nicki odgrywają istotną rolę w autoprezentacji i z reguły pozwalają określić płeć rozmówcy, choć nie zawsze.

Flirtowanie w sieci zawiera w sobie magiczny realizm, w którym zostają rozmyte granice między światem realnym a światem naszej fantazji. Do elementów realistycznych należą m.in. emocje, opis uśmiechu, śmiechu, dotyku i inne elementy obecne w tekście. Elementy fantastyczne obejmują wyimaginowany atrakcyjny wygląd zewnętrzny i nową, interesującą tożsamość uczestnika gry miłosnej.

Powodem zawierania znajomości w sieci może być samotność i poszukiwanie bratniej duszy, chęć znalezienia przyjaciela lub poszerzenia kontaktów towarzyskich, potrzeba głębokiej rozmowy czy zwykła ciekawość.

W niektórych przypadkach związki powstałe w wirtualnym świecie są z sukcesem kontynuowane także poza nim, podczas gdy w innych przypadkach związki lepiej układają się wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości. Zmiana sposobu komunikowania się, np. z czatu i mejli na telefon może nie przypaść do gustu i prowadzić do zakończenia zabawy.

Hotel na godziny
Emocje
Hotel miłości

Hotel miłości to typ hotelu udostępniający na niedługi okres swoje pokoje, oraz wyposażenie przygotowane z myślą o parach zainteresowanych spędzeniem czasu w prywatności i oddających się przy tym aktywności seksualnej. Lokale tego typu bywają bogato wyposażone i stylizowane na różne obszary tematyczne co zapewnia dodatkową rozrywkę i urozmaicenie współżyjącym ze …

Seks telefoniczny
Emocje
Seks przez telefon

Seks telefoniczny to rodzaj zachowania seksualnego, polegającego na wspomaganiu masturbacji rozmową telefoniczną z osobą, która również masturbuje się podczas takiej rozmowy lub też deklaruje, że to robi. Stan podniecenia jest wzmacniany poprzez bodźce słuchowe – odgłosy sugerujące masturbację, opisy podejmowanych przez rozmówcę czynności seksualnych itp. Inną odmianą seksu telefonicznego jest …

Seks komputerowy
Emocje
Cyberseks

Cyberseks lub seks komputerowy to wirtualny stosunek seksualny, w trakcie którego dwie lub więcej osób łączą się zdalnie poprzez sieć komputerową i wysyłają do siebie pobudzające seksualnie komunikaty, opisujące własne doznania. Może, ale nie musi, się to wiązać z masturbacją. Jest to forma odgrywania ról, w której uczestnicy udają, że …

Doradztwo milosne Anglia