Pobudliwość seksualna
Uczucia

Podniecenie

Podniecenie to stan emocjonalny, połączony z fizjologiczną reakcją wzrostu ciśnienia krwi na skutek produkcji adrenaliny w organizmie. Podniecenie seksualne w znaczeniu ogólnym jest to funkcja pobudliwości seksualnej (gotowości do reakcji seksualnej) i sytuacji zewnętrznej. Liczba, jakość i intensywność podnieceń seksualnych, związanych z określoną sytuacją zewnętrzną są warunkowane procesami uczenia się. …

Seksualne potrzeby
Uczucia

Potrzeba seksualna

Potrzeba seksualna to właściwość ludzkiego organizmu polegająca na okresowym powstawaniu specyficznego napięcia psychofizycznego, możliwego do zredukowania poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję seksualną. Jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Rozwój potrzeby seksualnej. W trakcie rozwoju potrzeby seksualnej bardzo istotne są następujące procesy. proces konkretyzacji – polegający na tym, że w miarę …

Dojrzewanie płciowe
Uczucia

Pokwitanie

Pokwitanie, dojrzewanie płciowe to okres procesu dojrzewania u człowieka, trwający ok. 4–5 lat, w którym następuje rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych. Zachodzi przeciętnie w 12–16. roku życia, przy czym u dziewcząt nieco wcześniej niż u chłopców. Nie ma jednak określonego wieku dla pokwitania. Średnio zaczyna się w wieku 12-16 …

Dojrzewanie młodzieży
Uczucia

Dojrzewanie

Dojrzewanie, adolescencja to okres życia między dzieciństwem a dorosłością, charakteryzujący się przeobrażeniami w budowie i wyglądzie ciała (dojrzewanie biologiczne), psychice – kształtowaniu osobowości (dojrzewanie psychiczne), postawach wobec własnej i innych płci (dojrzewanie psychoseksualne), pełnieniu roli społecznej (dojrzewanie społeczne). Dojrzewanie jest uzależnione od czynników genetycznych, płciowych, środowiskowych, klimatycznych, kulturowych Fazy dojrzewania …

Stan tęsknoty
Uczucia

Tęsknota

Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby. Często pojawia się odczuwanie niepokoju, smutku, zamyślenia. Im bardziej odczuwany jest brak kogoś/czegoś, tym bardziej wzmaga się cierpienie psychiczne. Powodami uczucia tęsknoty mogą być: brak wszelkiego kontaktu z bliskimi lub ograniczenie kontaktu z nimi, spowodowane obiektywną sytuacją losową, subiektywnym …

Romans erotyczny
Uczucia

Romans

Romans erotyczny łączy romantykę z erotyką. Seksualność odgrywa ważną rolę, ale poza tym może zawierać elementy każdej z odmian gatunku. Zazwyczaj w narracji używa się mniej eufemizmów, które są charakterystyczne dla klasycznego romansu; język opisu scen miłosnych jest bardziej otwarty, dosadny, szczegółowy, mogą pojawić się nietypowe pozycje czy akty seksualne. Zwykle …